Yeni Akademik Çalışmalar


  • Öztürk Çetenak, Ö. ve Kar, M:, 2017, "Küresel Durgunluğun Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Ekonomilerine Etkileri", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, 26-28 Nisan, 2017, Türkistan, Kazakistan.
  • Öztürk Çetenak, Ö. ve Kar, M., 2017, "Özbekistan Ekonomisi", içinde Salih Yılmaz (editör), Özbekistan, Atatürk Araştırmalar Merkezi, Ankara.