Hakkımda

Kahramanmaraş'lıyım. 

İki yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde okudum. Bu bölümden kendi isteği ile ayrılarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümüne geçtim. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yapmış olduğu merkezi sınav ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) adına lisansüstü öğrenimini yurtdışında yapma hakkı kazandım. İngiltere’de Leicester Üniversitesinde İktisadi Kalkınma alanında yüksek lisans ve Loughborough Üniversitesinde doktora öğrenimimi tamamladım. YÖK tarafından sağlanan kısa süreli finansal destek ile ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesinde (University of Southern California) Misafir Araştırmacı olarak bulundum.

Doktora öğrenimini tamamladıktan sonra mecburi hizmetini yapmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine döndüm ve Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya başladım. Üniversitelerarası Kurul tarafından Makro İktisat alanında Doçent unvanı (2005) aldıktan sonra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümlerinde görev yaptım. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2011-2012), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (2011-2015) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2015-2017) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümlerinde Profesör olarak araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulundum.

Akademik çalışmalarım, finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üzere, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı sermaye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu konularda SSCI ve alan endeksleri tarafından taranan uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çok sayıda makale, edit kitaplar ve yardımcı ders kitaplarım yayınlanıştır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde Yürütücü ve Araştırmacı olarak yer aldım.

Görev yaptığım üniversitelerde araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim aktivitelerine ek olarak, Bölüm Başkanı Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, kurucu Dekanlık, Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerini yerine getirdim. Görev ayptığım yükseköğretim kurumlarında birçok komisyon ve kurullarında yer aldım. Ulusal Ajans tarafından desteklenen ve YÖK tarafından yürütülen Bologna Projesinde Bologna Uzmanı olarak görev aldım.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2017-2021 yıllarında Rektör olarak görev yaptıktan sonra 2022-2023 yıllarında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı olarak seçildim. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirildim.

Mart 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak seçildim ve halen bu görevime devam ediyorum.

Evli ve biri kız olmak üzere üç çocuğum var ve İngilizce bilir, okur ve yazarım.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesiyim.