Hakkımda

Kahramanmaraş'lıyım. İki yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde okudum. Bu bölümden kendi isteği ile ayrılarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümüne geçtim. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yapmış olduğu merkezi sınav ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) adına lisansüstü öğrenimini yurtdışında yapma hakkı kazandım. İngiltere’de Leicester Üniversitesinde İktisadi Kalkınma alanında yüksek lisans ve Loughborough Üniversitesinde doktora öğrenimimi tamamladım. YÖK tarafından sağlanan kısa süreli finansal destek ile ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesinde (University of Southern California) Misafir Araştırmacı olarak bulundum.

Doktora öğrenimini tamamladıktan sonra mecburi hizmetini yapmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine döndüm ve Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya başladım. Üniversitelerarası Kurul tarafından Makro İktisat alanında Doçent unvanı (2005) verildikten sonra, Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesinde ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümlerinde görev yaptım. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2011-2012), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (2011-2015) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2015-2017) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümlerinde Profesör olarak araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulundum.

Görev yaptığım üniversitelerde araştırma ve eğitim-öğretim aktivitelerine ek olarak, Bölüm Başkanı Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, kurucu Dekanlık, Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerini yerine getirdim. Üniversitelerin birçok komisyon ve kurullarında yer aldım. Ulusal Ajans tarafından desteklenen ve YÖK tarafından yürütülen Bologna Projesinde Bologna Uzmanı olarak görev aldım.

Akademik çalışmalarım, finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üzere, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı sermaye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu konularda SSCI ve alan endeksleri tarafından taranan uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çok sayıda makale, edit kitaplar ve yardımcı ders kitaplarım yayınlanıştır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde Yürütücü ve Araştırmacı olarak yer aldım.

Evli ve biri kız olmak üzere üç çocuğum var ve İngilizce bilir, okur ve yazarım.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyesiyim.