Kitaplar

2016 | Taban, S. ve Kar, M.

Kalkınma Ekonomisi 3. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.

2015 | Taban, S. ve Kar, M.

Kalkınma Ekonomisi Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2.Baskı Bursa: Ekin Yayınevi.

2014 | Taban, S. ve Kar, M.

Kalkınma Ekonomisi Bursa: Ekin Yayınevi.

2008 | Taban, S. ve Kar, M.

Seçme Konular 2008 2. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.

2004 | Taban, S. ve Kar, M.

Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular 2004, Bursa: Ekin Yayınevi.

2010 | Kar, M.

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması Bursa: Ekin Yayınevi.

2005 | Arıkan, H. ve Kar, M.

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar Ankara: Seçkin Yayınları.

2003 | Kar, M. ve Arıkan, H.

Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması İstanbul: Beta