Projeler

Yardımcı Araştırmacı: Türkiye'de Yükseköğrenim Gençliğinin Barınma, Yurt ve Kredi Sorunlarının Araştırılması, Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Bologna Uzmanı: 2011-2013 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Proje No: 201847-LLP- 1-2011- 1-TR- BOLOGNA-BAS (Başlama tarihi: 1 Temmuz 2011- 31 Aralık 2013)

Eğitmen: Maliye Alanında TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK Proje No: (Başlama tarihi: - Bitiş tarihi:), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Eğitmen: Medeniyet ve Hoşgörü Başkenti Konya’da Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TUBİTAK Proje No: 112B272,   (Başlama tarihi: 9.07.2012- Bitiş tarihi:18.07.2012). Yardımcı Araştırmacı: Yasam Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Sosyo-Ekonomik Ve Politik Açıdan Suçun Neden-Sonuç Analizi Ve Çözüm Önerileri: Kahramanmaraş İl Merkezi Örneği, TÜBİTAK Proje No: 109K060 (Başlama tarihi: 15.09.2009- Bitiş tarihi: Eylül 2011)

Proje Yürütücüsü: Türkiye’de Üniversite Gençliğinin Türkiye-AB İlişkilerine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 108K509 (Başlama tarihi: Şubat 2009-Bitiş tarihi: Eylül 2010).

Proje Yürütücüsü: Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde Finansal Sektörün Performansı, (KSU Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2003/7-13).

Yardımcı Araştırmacı: Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Alt Bölgeler Arası Karşılaştırma, DPT İleri Araştırma Projesi, Şubat 2008.

İstatistik ve Değerlendirme Koordinatörü: Bismil Güvenli Annelik ve Üreme Sağlığı Projesi, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği Projesi, Aralık 2007.