Öğrenim

Eğitim-Öğrenim Durumu

Lisans : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1988-1992)
Yüksek Lisans : Leicester Üniversitesi (İngiltere) (1994-1995)
Doktora : Loughborough Üniversitesi (İngiltere) (1995-2000)
Tez Konusu : “An Empirical Investigation of Financial Liberalization in Turkey:1963-1995” (Danışman: Prof. Dr. Eric J. Pentecost)
Misafir Araştırmacı : Güney Kaliforniya Üniversitesi (ABD) (2011)


Akademik Ünvanlar ve Çalıştığı Kurumlar

Prof. Dr. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara (Şubat 2015-)
Prof. Dr. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Mart 2012 –Şubat 2015)
Prof. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Adana (Temmuz 2011- Mart 2012)
Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Adana (Nisan 2009-Temmuz 2011)
Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş (Ekim 2005-Nisan 2009)
Yrd. Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş (Kasım 2000- Ekim 2005)
Ar. Gör. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş (Temmuz 2000 - Kasım 2000)
Ar. Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş (Ağustos 1993- Haziran 2000)


İdari Görevleri

Üye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi, Ankara (Mart 2023 - ...)
Başkan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, Ankara (Ocak 2022 - Mart 2023)
Rektör Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde (Eylül 2017 - Ekim 2021)
Rektör Yardımcısı Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Mart 2014 –Şubat 2015)
Dekan Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara (Ocak 2016-Temmuz 2017)
Dekan Vekili Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara (Şubat 2015-Ocak 2016 /Temmuz 2017)
Dekan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Temmuz 2013 - Mart 2014)
Dekan Turizm Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Eylül 2011 -Temmuz 2013)
Dekan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş (Ekim 2005 – Mart 2009)
Bölüm Başkanı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (Mart 2012 – Şubat 2015)
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş (Temmuz 2005- Eylül 2007)
Müdür Yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş (2002-2005, 2007- 2008)
Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Adana (Ocak 2010 – Eylül 2011)
Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş Kasım 2000 - Haziran 2005


Bilimsel /Meslek Kuruluşları Üyelikleri

Türkiye Bilimler Akademisi (2012 - )
Royal Economic Society (1998-2000)
Türkiye Ekonomi Kurumu (Mayıs 2004- )
Economic Research Forum (Dec., 2005- )
International Economic Society (Jan., 2008- )