Muhsin KarLisans Dersleri


Yüksek Lisans Dersleri


Doktora Dersleri

 • Öztürk Çetenak, Ö. ve Kar, M:, 2017, "Küresel Durgunluğun Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Ekonomilerine Etkileri", Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, 26-28 Nisan, 2017, Türkistan, Kazakistan.
 • Öztürk Çetenak, Ö. ve Kar, M., 2017, "Özbekistan Ekonomisi", içinde Salih Yılmaz (editör), Özbekistan, Atatürk Araştırmalar Merkezi, Ankara. 


Günlük GazetelerAkademik Olmayan Dergiler
 • Kar, M., “Siyasetsiz Ekonomi”, Stratejik Düşünce, Mart, Sayı:64.
 • Kar, M., “Merkez Bankasının Beklenti Yönetimi Sorunu”, Stratejik Düşünce, Nisan, Sayı:65
 • Kar, M., “Büyümedeki yavaşlamaya Neşter”, Stratejik Düşünce, Mayıs, Sayı:66
 • Kar, M. ve Şahbaz, A., “IMF’ye Alternatifler Geliyor”, Stratejik Düşünce, Haziran, Sayı:67
 • Kar, M., “Avro: Bir Var Olma Mücadelesi”, Stratejik Düşünce, Temmuz, Sayı:68
 • Kar, m., “Çin Büyüme Modelini Değiştirebilecek mi?”, Stratejik Düşünce, Ağustos, Sayı:69
 • Kar, M., “Türkiye Ekonomisi: Küresel İstikrarsızlık ve Siyasal Belirsizlik Kıskacında”, Stratejik Düşünce, Eylül, Sayı:70
 • Kar, M., “Türk Ekonomisinin Zamanla Yarışı”, Stratejik Düşünce, Ekim, Sayı:71
 • Kar, M., “İktisadi kalkınmanın Toplumsal Temelleri”, Stratejik Düşünce, Kasım, Sayı:72
 • Kar, M., “Yeni Hükümetin Ekonomi Gündemi”, Kamu’da Sosyal Politika, 9(32), Temmuz Ağustos.İnternet Siteleri

 • Kar, M., “Türkiye’nin Kronik Tasarruf Yetersizliği”, Al Jazeera Turk, 9 Şubat 2015.
 • Kar, M., “Durgunluk ve artan jeopolitik risklere karşı yapısal reform şart”, Al Jazeera Turk, 18 Kasım 2014