Güncel Yazılar

Günlük Gazeteler


Akademik Olmayan Dergiler
 • Kar, M., “Siyasetsiz Ekonomi”, Stratejik Düşünce, Mart, Sayı:64.
 • Kar, M., “Merkez Bankasının Beklenti Yönetimi Sorunu”, Stratejik Düşünce, Nisan, Sayı:65
 • Kar, M., “Büyümedeki yavaşlamaya Neşter”, Stratejik Düşünce, Mayıs, Sayı:66
 • Kar, M. ve Şahbaz, A., “IMF’ye Alternatifler Geliyor”, Stratejik Düşünce, Haziran, Sayı:67
 • Kar, M., “Avro: Bir Var Olma Mücadelesi”, Stratejik Düşünce, Temmuz, Sayı:68
 • Kar, m., “Çin Büyüme Modelini Değiştirebilecek mi?”, Stratejik Düşünce, Ağustos, Sayı:69
 • Kar, M., “Türkiye Ekonomisi: Küresel İstikrarsızlık ve Siyasal Belirsizlik Kıskacında”, Stratejik Düşünce, Eylül, Sayı:70
 • Kar, M., “Türk Ekonomisinin Zamanla Yarışı”, Stratejik Düşünce, Ekim, Sayı:71
 • Kar, M., “İktisadi kalkınmanın Toplumsal Temelleri”, Stratejik Düşünce, Kasım, Sayı:72
 • Kar, M., “Yeni Hükümetin Ekonomi Gündemi”, Kamu’da Sosyal Politika, 9(32), Temmuz Ağustos.


İnternet Siteleri

 • Kar, M., “Türkiye’nin Kronik Tasarruf Yetersizliği”, Al Jazeera Turk, 9 Şubat 2015.
 • Kar, M., “Durgunluk ve artan jeopolitik risklere karşı yapısal reform şart”, Al Jazeera Turk, 18 Kasım 2014