Muhsin Kar


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi


Günlük Gazeteler
 • Kar, M., “Tek Parti İktidarı ile Güçlü Ekonomi”, Yeni Şafak, 9 Kasım 2015.
 • Kar, M., “Yunanistan: Avro’nun Aşil Tendonu”, Star-Açık Görüş, 11 Temmuz 2015.
 • Kar, M., “Mirasyedi Koalisyonu Riski”, Yeni Şafak, 23 Haziran 2015.
 • Kar, M., “CHP’nin Paradoksal Vaatleri”, Star-Açık Görüş, 30 Mayıs 2015.Akademik Olmayan Dergiler
 • Kar, M., “Siyasetsiz Ekonomi”, Stratejik Düşünce, Mart, Sayı:64.
 • Kar, M., “Merkez Bankasının Beklenti Yönetimi Sorunu”, Stratejik Düşünce, Nisan, Sayı:65
 • Kar, M., “Büyümedeki yavaşlamaya Neşter”, Stratejik Düşünce, Mayıs, Sayı:66
 • Kar, M. ve Şahbaz, A., “IMF’ye Alternatifler Geliyor”, Stratejik Düşünce, Haziran, Sayı:67
 • Kar, M., “Avro: Bir Var Olma Mücadelesi”, Stratejik Düşünce, Temmuz, Sayı:68
 • Kar, m., “Çin Büyüme Modelini Değiştirebilecek mi?”, Stratejik Düşünce, Ağustos, Sayı:69
 • Kar, M., “Türkiye Ekonomisi: Küresel İstikrarsızlık ve Siyasal Belirsizlik Kıskacında”, Stratejik Düşünce, Eylül, Sayı:70
 • Kar, M., “Türk Ekonomisinin Zamanla Yarışı”, Stratejik Düşünce, Ekim, Sayı:71
 • Kar, M., “İktisadi kalkınmanın Toplumsal Temelleri”, Stratejik Düşünce, Kasım, Sayı:72
 • Kar, M., “Yeni Hükümetin Ekonomi Gündemi”, Kamu’da Sosyal Politika, 9(32), Temmuz Ağustos.İnternet Siteleri

 • Kar, M., “Türkiye’nin Kronik Tasarruf Yetersizliği”, Al Jazeera Turk, 9 Şubat 2015.
 • Kar, M., “Durgunluk ve artan jeopolitik risklere karşı yapısal reform şart”, Al Jazeera Turk, 18 Kasım 2014

Yardımcı Araştırmacı: Türkiye'de Yükseköğrenim Gençliğinin Barınma, Yurt ve Kredi Sorunlarının Araştırılması, Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Bologna Uzmanı: 2011-2013 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Proje No: 201847-LLP- 1-2011- 1-TR- BOLOGNA-BAS
(Başlama tarihi: 1 Temmuz 2011- 31 Aralık 2013)

Eğitmen: Maliye Alanında TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK Proje No: (Başlama tarihi: - Bitiş tarihi:), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Eğitmen: Medeniyet ve Hoşgörü Başkenti Konya’da Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TUBİTAK Proje No: 112B272,   (Başlama tarihi: 9.07.2012- Bitiş tarihi:18.07.2012).

Yardımcı Araştırmacı: Yasam Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Sosyo-Ekonomik Ve Politik Açıdan Suçun Neden-Sonuç Analizi Ve Çözüm Önerileri: Kahramanmaraş İl Merkezi Örneği, TÜBİTAK Proje No: 109K060 (Başlama tarihi: 15.09.2009- Bitiş tarihi:Eylül 2011)

Proje Yürütücüsü: Türkiye’de Üniversite Gençliğinin Türkiye-AB İlişkilerine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 108K509 (Başlama tarihi:Şubat 2009-Bitiş tarihi: Eylül 2010).

Proje Yürütücüsü: Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde Finansal Sektörün Performansı, (KSU Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2003/7-13).

Yardımcı Araştırmacı: Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans

Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Alt Bölgeler Arası Karşılaştırma, DPT İleri Araştırma Projesi, Şubat 2008.

İstatistik ve Değerlendirme Koordinatörü: Bismil Güvenli Annelik ve Üreme Sağlığı Projesi, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği Projesi, Aralık 2007.