Kitaplar


Kitaplar


Kalkınma Ekonomisi

2016
Taban, S. ve Kar, M.

Kalkınma Ekonomisi

2015
Taban, S. ve Kar, M.

Kalkınma Ekonomisi

2014
Taban, S. ve Kar, M.


Kalkınma Ekonomisi

Seçme Konular 2008
Taban, S. ve Kar, M.

Kalkınma Ekonomisi

Seçme Konular 2004
Taban, S. ve Kar, M.

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması

2010
Kar, M.


Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar

2005
Arıkan, H. ve Kar, M.,

Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması

2003
Kar, M. ve Arıkan, H.


Kitaplar Liste

Ulusal Kitap
 • Taban, S. ve Kar, M., 2016, Kalkınma Ekonomisi, 3. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Taban, S. ve Kar, M., 2015, Kalkınma Ekonomisi, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Taban, S. ve Kar, M., 2014, Kalkınma Ekonomisi, Bursa: Ekin Yayınevi.


Ulusal Kitapta Editörlük
 • Kar, M. (editor), 2013, Proceedings of International Conference on Religious Tourism and Tolerance, Konya: Aybil (CD ISBN:978-605-4769-22-3).
 • Kar, M. (editör), 2012, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, Konya: Aybil Yayınları.
 • Kar, M. (editör), 2010, Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Taban, S. ve Kar, M. (derleyenler), 2008, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, 2.baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Arıkan, H. ve Kar, M., 2005, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Kar, M., ve Taban, S. (editörler), 2005, İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Taban, S. ve Kar, M. (derleyenler), 2004, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Kar, M. ve Arıkan, H. (editörler), 2003, Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta.