Diğer Yayınlar


Diğer Yayınlar


Uluslararası Diğer Yayınlar


Elveren, A.Y. and Kar, M., 2005, “Turkey’s Economic Integration into the EU: Opportunities and Challenges”, University of Utah, Department of Economics, Working Paper Series, No:2005-10.

Kar, M. and Pentecost, E., 2000, “A System Test of McKinnon’s Complementarity Hypothesis with an Application to Turkey”, Loughborough University, Department of Economics, Economic Research Paper No: 00/26, December.

Kar, M. and Pentecost, E., 2000, “Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence on the Causality Issue”, Loughborough University, Department of Economics, Economic Research Paper No: 00/27, December.


Ulusal Diğer Yayınlar

Kar. M. ve diğerleri, 2002, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin K.Maraş İlinin Ekonomik ve Sosyal Yapısına Etkileri 2, KSU Rektörlüğü Yayın No:99, K.Maraş: KSU.

Kar, M., 2001, “İktisadi Kalkınmada Finansal Sektörün Rolü”, Yurtdışından Dönen Akademik Personel Konferansları, KSU Rektörlüğü, Yayın No: 89, ss.3-12.