Bildiriler


Bildiriler


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Basılan Bildiriler

Kar, M. Nazlıoğlu, Ş., Ağır, H and Şahbaz, A., 2016, “Financial development and economic growth in the Emerging Market Economies: Further Evidence from the gradual shift causality analysis”, ITISE 2016 (International work-conference on Time Series), University of Granada, June 27-29, Granada, Spain.

Kar, M., Şahbaz, A. ve Ağır, M., 2016, “Başarılı Bölgesel Ekonomik Entegrasyonların Karakteristikleri ve Balkan Ülkeleri için Dersler”, Second Sarajevo International Conference on “EU Integration & Balkan Countries”, International University of Sarajevo, May 17-20, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Kar, M. and Özcan,G., 2015, "Does Foreign Trade Liberalization Reduce Poverty in Turkey?", 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society 17-18 December, Zagreb, Croati,.

Özcan, C.C. and Kar, M., 2015, "An Econometric Analysis of Tourism Demand in Selected Countries", 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development –Building Resilient Society, 17-18 December 2015, Zagreb, Croatia.

Özcan, C.C. and Kar, M., 2015, "An Econometric Analysis of Determinants for Tourism Demand in Turkey", International Conference on Economics and Business Management (ICEBM), 12 November 2015, Amsterdam, Netherlands.

Nazlıoğlu, Ş., Kar, M. and Akel, G., 2014, "Relationship Between Exchange Rates and Stock Prices in Transition Economies: Evidence from Linear and Nonlinear Causality Tests", Vienna 2nd Economics and Finance Conference, 3-6 June, Vienna, Austria.

Kar, M., Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., 2013 "Trade Openness, Financial Development, and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis", 4th International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September, St. Petersburg, Russia.

Kar, M. and Özşahin, Ş., 2013, "Role of Financial Development on Entrepreneurship in Emerging Market Economies", 7th International Finance Conference, Euro-Mediterranean Network for Studies and Research in Economics and Management (REMEREG), 7-9 May, Paris, France.

Kar, M., B. Güloğlu, Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., (2010), “Financial Development and Poverty Reduction in the MENA Countries: Panel Data Analysis”, Economics of the Mediterranean and the Euromediterranean Process, CREMed and European Institute, 16-17 July, Barcelona, Spain.

Ağır, H., M. Kar and Peker, O., (2010), “Financial Development and Poverty Reduction in Turkey”, Warsaw International Economic Meeting, University of Warsaw and National Bank of Poland, 2-4 July, Warsaw, Poland.

Ulussever, T., İ. G. Yumuşak and Kar, M., (2010), “The Day of the Week Effect in the Saudi Stock Exchange: A Non-linear GARCH Analysis”, Second International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, 8-9 June, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Kar, M., H. Ağır and O. Peker, 2010, “Financial Development and Poverty Reduction in Turkey”, The First Turgut Özal International Conference on Economics and Politics, İnönü University, 15-16 April, Malatya, Turkey.

Kar, M., Y. Tekin and Ağır, H., 2010, “Impacts of the European Union on the Democratization of Turkey: Perceptions of the Turkish University Youths”, the Eleventh Mediterrenean Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 24 – 27 March, Italy.

Kar, M. and Alkan, H, 2009, “An Awkward Relationship Between Business Elites and the Military in Turkey”, the Tenth Mediterranean Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 25 – 28 March, Italy.

Nazlıoğlu, Ş., Kar, M. and Ağır, H., 2009, “Financial Development and Economic Growth in the MENA Countries”, the Tenth Mediterranean Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 25 – 28 March, Italy.

Kar, M., Kahyaoğlu, H. and Utkulu, U., 2006, "Trade Liberalisation and Financial Development: Is There a Link? Some Evidence for Turkey", International Conference on Economics, TEK / UUEK, 11-13 September, Ankara, Turkey.

Kar, M. and Taban, S., 2005, “Human Capital Accumulation Policy in Turkey in the Eve of the EU Accession”, the Conference on the Transformation Towards Knowledge Based Economy organized by the Agency for Economic Analysis and Forecasting, 29-30 September, Sofia, Bulgaria.

Alkan, H. and Kar, M., 2005, “Places of the Businessmen Organizations in Turkey in the Era of the EU Accession”, the Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 16-20 March, Italy.

Kar, M. and Elveren, A.Y., 2005, “Turkey’s Economic Integration into the EU: Opportunities and Challenges”, European Union Studies Association (EUSA) Ninth Biennial International Conference, March 31-April 2, Austin, Texas.

Kar, M. and Celik, A., 2003, “Retrospect and Prospects of Small and Medium Sized Enterprises of Turkey in a Globalizing World” (New Version), the Second International Conference on Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportunities, organized by University of Rijeka (Crotia) and University of Ljubljana (Slovenia), April 24-26, Pula, Croatia.

Kar, M. and Celik, A., 2002, “Retrospect and Prospect of Small and Medium Sized Enterprises of Turkey in a Globalizing World”, the International Scientific Conference: Globalization and Sustainable Deevelopment, organized by Varna Free University (Bulgaria), Trakya University (Turkey) and State University of Yaroslavl (Russia), 1-3 July, Festival Congress Center, Varna, Bulgaria.

Kar, M., 2000, “Human Capital Accumulation, Financial Development and Economic Growth: Time Series Evidence for Turkey”, erc/Metu International Conference in Economics IV, September 13-16, Ankara, Turkey.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Yayınlanan Bildiriler

Adıgüzel, U., Şentürk, M. ve Kar, M., 2016, “Son Dönemde Türkiye’de Finansal İstikrar ve Bu Amaçla Uygulanan İktisat Politikaları”, ICOMEP 2016 (International Congress of Management Economy and Policy), November 26-27, İstanbul.

Kar, M., Ağır, H., Nazlıoğlu, Ş. ve Çolak, M., 2016, “Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi”, ICOMEP 2016 (International Congress of Management Economy and Policy), November 26-27, İstanbul.

Kar, M., Nazlıoğlu, Ş. and Karakaya, V., 2016, “Does the Size of Shadow Economy Matter for Financial Development?”, ICPESS 2016 (International Congress on Political, Economic and Social Studies), Center for Political, Economic and Social Research, August 24-26, İstanbul.

Kar, M. and Özcan, G., 2016, “Role of Financial Development on Business Cycle in Turkey”, ICPESS 2016 (International Congress on Political, Economic and Social Studies), Center for Political, Economic and Social Research, August 24-26, İstanbul.

Kar, M. and Nazlıoğlu, Ş., 2016, “Financial development and economic growth in emerging markets: insights from a panel data perspective”, ISESS-Summer 2106 (International Symposium on Economics and Social Science), July 12-14, Kyoto, Japan.

Kar, M. ve Özcan, C.C., 2015, “Arap Baharı Sonrasında Siyasi İstikrarsızlık ve Artan Güvenlik Sorunlarının Turizme Etkileri: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Örneği”, 5th Arab-Turkish Congress of Social Sciences, 11-12 Aralık, Ankara, Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kar, M. ve Ağır, H., 2008, “Türkiye’nin Üyesi Olduğu Ekonomik Entegrasyonlar İçinde AB’nin Yeri: AB’nin İkamesi veya Rasyonel bir Alternatifi Var mı?”, Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu, 12-14 Kasım, Çağ Üniversitesi, Tarsus-Mersin.

Öz, B., S. Taban ve Kar, M., 2008, “Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Kümeleme Analizi”, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuşadası.

Kar, M. ve Şimşek, N., 2007, “Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Performansının Analizi”, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 29-30 Kasım, Tınaztepe Yerleşkesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kök, R. ve Kar, M., 2007, “Teşvik Politikalarının Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi”, 14. Ulusal İktisat Sempozyumu: Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları, 25-26 Ekim, Gaziantep Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu, Gaziantep.

Kar, M. ve Yardım, Ö., 2006, “Finansal Yenilikler ve Para Politikasının Etkinliği”, 5. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Kasım, Kartepe-Kocaeli.

Kar, M. ve Ağır, H., 2003, “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 17-18 Mayıs, Derbent-İzmit.

Bedestenci, H. Çetin, Çelik, A. ve Kar, M., 2002, “Küçük ve Orta Boy İşletmeler Açısından Entelektüel Sermayenin Önemi”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 10-11 Mayıs, Hereke-İzmit.

Çelik, A., Kar, M., Büyükbeşe, T. ve Ağır, H., 2002, “Kahramanmaraş’taki Küçük ve Orta Boy Tekstil İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Yeri”, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Niğde Üniversitesi, 17-18 Ekim, Niğde.